Υπηρεσίες για Εργαζομένους

Υπηρεσίες για Εργαζομένους


ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ


ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΔΙΚΑ - ICS (ασθενείς που νοσηλεύονται)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ CORPMAIL


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ICS :

Ιατρικό Εξιτήριο ασθενών

Ιατρική βεβαίωση ασθενών

Άδεια - απουσία ασθενή

Παραγγελία φαρμάκων

Τοποθέτηση νέας κλίνης στην κλινική


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - MediLab-i  EMR

Δημιουργία προφίλ παραγγελιών εξετάσεων

Παραγγελίες εργαστηριακών εξετάσεων

Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων