Υπηρεσίες για Εργαζομένους

Υπηρεσίες για ΕργαζομένουςΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ


Έντυπα συμπλήρωσης στοιχείων Ιατρών που απαιτούνται για την πρόσβαση στα Πληροφοριακά συστήματα:

ΗΔΙΚΑ - ICS (ασθενείς που νοσηλεύονται)