Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Ειδικότητα

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α

Β

Γ

Δ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

Σ

Θ

Ε

Σ

Θ

Ε

Σ

Θ

Ε

Σ

1

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  Ι, ΙΙ

4

4

8

4

4

8

           

2

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

1

2

3

                 

3

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

2

 

2

                 

4

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

2

 

2

                 

5

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

1

 

1

                 

6

ΥΓΙΕΙΝΗ –ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

 

1

                 

7

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

3

3

                 

8

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ I, II

     

2

 

2

           

9

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

     

2

 

2

           

10

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

     

2

 

2

           

11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

     

1

 

1

           

12

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

       

5

5

           

13

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι, ΙΙ

           

2

 

2

3

 

3

14

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ –ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

           

2

 

2

     

15

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

           

2

 

2

3

 

3

16

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ

             

14

14

 

14

14

 

ΣΥΝΟΛΟ

11

9

20

11

9

20

6

14

20

6

14

20

 

 

5Ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

Πρακτική   Άσκηση  960  ωρών  σε  Νοσηλευτικά  Τμήματα / Κλινικές  του ΨΝΑ

 

 

                                 
 

Θ: Θεωρητικό, Ε: Εργαστηριακό