Ιστορία του ΔΙΕΚ

Ιστορία του ΔΙΕΚ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΑΦΝΙ»

Η Σχολή ιδρύθηκε το1991 σα Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή(Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 58/04-03-91.

Το σχολικό έτος 2000-2002 η  Μ.Τ.Ε.Ν.Σ   μετατρέπεται σε Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο Τ.Ε.Ε  Α΄ κύκλου με την κοινή Υπουργική απόφαση με αριθ.Υ76/οικ. 4289(ΦΕΚ1492Β/7-12-2000) και λειτουργεί σύμφωνα με την αριθ Γ2/4512/28-08-01 απόφαση του Υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων.

Το έτος 2006 με το νόμο 3475/12/7/06 οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  τα ΤΕΕ μετατρέπονται σε Επαγγελματικές Σχολές( ΕΠΑΣ) .

Το 2015  καταργήθηκε η λειτουργία των ΕΠΑΣ και έγινε η μετατροπή τους σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) (ΦΕΚ ίδρυσης 1038/03-06-15).

Οι εγγραφές και οι αποφοιτήσαντες ανά έτος αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

ΟΝΟΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

91-93

Μ.Τ.Ε.Ν.Σ

35

32

92-94

Μ.Τ.Ε.Ν.Σ

40

41

93-95

Μ.Τ.Ε.Ν.Σ

50

48

94-96

Μ.Τ.Ε.Ν.Σ

31

31

95-97

Μ.Τ.Ε.Ν.Σ

24

24

96 -98

Μ.Τ.Ε.Ν.Σ

20

20

97-99

Μ.Τ.Ε.Ν.Σ

18

18

98-2000

Μ.Τ.Ε.Ν.Σ

17

16

99-2001

Μ.Τ.Ε.Ν.Σ

17

18

2000-02

ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. Η ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΤΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ. ΤΟ 2006 ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΞΑΝΑ ΩΣ ΕΠΑ.Σ ,ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΨΝΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ «ΔΙΑΔΡΟΜΗ»ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

2001-03

ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ

33

30

2002-04

ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ

28

27

2003-05

ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ

24

21

2004-06

ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ

23

18

2005-07

ΕΠΑΣ

31

26

2006-08

ΕΠΑΣ

27

23

2007-09

ΕΠΑΣ

26

24

2008-10

ΕΠΑΣ

25

23

2009-11

ΕΠΑΣ

23

14

2010-12

ΕΠΑΣ

35

24

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

ΟΝΟΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟ Ι

2011-13

ΕΠΑΣ

36

28

2012-14

ΕΠΑΣ

27

23

2013-15

ΕΠΑΣ

32

27

2014-16

ΕΠΑΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΑΣ  ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟ 2015 ΜΕΤΑΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ  Δ.Ι.Ε.Κ.