Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών & προτύπων, λειτουργεί συμπληρωματικά στους κανόνες δικαίου που συγκροτούν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει τις προμήθειες στον χώρο της Υγείας.
 
Προέχοντες σκοποί της διαδικασίας αυτής είναι η απολύτως διαφανή διαβούλευση της Αναθέτουσας Αρχής με τους ενδιαφερόμενους εγχώριους & διεθνείς προμηθευτές και τις ενώσεις αυτών, καθώς και η πλήρη διαφώτιση της ως προς τις ιδιότητες των προϊόντων & υπηρεσιών που πρόκειται να προμηθευτεί.
 
Ως εκ τούτου, ευελπιστούμε για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων προμηθευτών στην εν λόγω διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγειούς ανταγωνισμού & βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών & προτύπων.
 
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι στη αριστερή πλευρά της σελίδας βρίσκονται αναρτημένες οι υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές & πρότυπα.