Λειτουργικό κόστος

Λειτουργικό κόστος

Λειτουργικό κόστος 2010-2016