Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας - Ψυχιατρική Νοσηλευτική ως επιστήμη είναι:

O  πολυδιάστατος ρόλος και το εύρος των αρμοδιοτήτων του Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας απαιτούν σύγχρονες γνώσεις, κλινικές δεξιότητες και καθημερινή  ενημέρωση κ εκπαίδευση στην συνεχή ανάπτυξη της Ψυχιατρικής επιστήμης.

Στην προσπάθεια μας, να δύνανται οι Νοσηλευτές του Ψ.Ν.Α  να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις του ρόλου τουs και να παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα, λειτουργούμε στο Νοσοκομείο μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορήγησης τίτλου "Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας".

Το πρόγραμμα  είναι ετήσιας διάρκειας, λειτουργεί στα πλαίσια της Α4Β/4844/3-11-88 Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΦΕΚ  856/21-11-88  απόφασης από το 1992 έως και σήμερα και έχει εκπαιδεύσει και χορηγήσει τον αντίστοιχο τίτλο σε 259 Νοσηλευτές του Ψ.Ν.Α και άλλων γενικών και ειδικών Νοσοκομείων  σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Πληροφορίες:

Παναγιωτίδης Ευστάθιος:  2132054507- 500
Γραμματεία Ν.Υ: 2132054225