Κ.Ε.Κ.

Κ.Ε.Κ.

Έναρξη λειτουργίας1999

Σκοπός:

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η συνεχής βελτίωση του επιπέδου γνώσεων του προσωπικού.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις ειδικότητες.

Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων έως σήμερα: 12

Αριθμός ατόμων που έχουν εκπαιδευτεί έως σήμερα247

Τίτλοι προγραμμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί:

 1. Εκπαίδευση στον χειρισμό ψυχικά ασθενών κατά την διακομιδή και παροχή φροντίδας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. (Ε228)
 2. Κατάρτιση Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική. (Ε603)
 3. Ψυχολογική Αντιμετώπιση. Στήριξη ασθενών και οικογενειών. (ΥΕ204)
 4. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ευαισθητοποίηση και υποδειγματικοί χειρισμοί. (ΥΕ205
 5. Νοσηλευτική και HIV/AIDS. Ο νοσηλευτής απέναντι στο κοινωνικό πρόβλημα των πασχόντων από AIDS. (E223)
 6. Ψυχιατρική Νοσηλευτική. (Ε233)
 7. Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. (Ε218)
 8. Ψυχοκοινωνικά και ψυχιατρικά προβλήματα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. (Ε219)
 9. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Κοινότητα. (Ε202)
 10. Κατάρτιση Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική. (Ε603
 11. Ψυχοκοινωνικά και ψυχιατρικά προβλήματα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. (Ε219)
 12. Ψυχολογική Αντιμετώπιση. Στήριξη ασθενών και οικογενειών. (Ε212)
 13. Κατάρτιση Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική.   (ΥΟ5 – Υ.15-16/Ε045 )
 14. Περιβαλλοντική Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων.  (ΥΟ5 – Υ.15-11/Ε013)
 15. Αντιμετώπιση φαινομένων βίας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας. (ΥΟ5 – Υ.15-12/Ε021)
 16. Οργάνωση – Λειτουργία - Διοίκηση Οικοτροφείου. Η Θεραπευτική Ομάδα και ο ρόλος της. (ΥΟ5 – Υ.15-16/Ε047)