Σύλλογος Χρηστών Υγείας

Σύλλογος Χρηστών Υγείας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ»

 

 

Η δημιουργία του σωματείου ξεκίνησε από την σύσταση ομάδας στήριξης των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με την αρωγή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.)..

Στις 19 Απριλίου του 2004 το καταστατικό εξετάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την διαδικασία της εθελούσιας δικαιοδοσίας.

Στις 8 Ιουνίου του 2004 το σωματείο αναγνωρίστηκε με τη υπ’ αριθ. 3566/8-6-04 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Οι σκοποί ίδρυσης του σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

1.Η ψυχοκοινωνική στήριξη των μελών του, η ενσωμάτωσή τους και η επαγγελματική τους ένταξη.

2.Η διάδοση, υπεράσπιση και ανάπτυξη των αρχών, που αναγνωρίζουν στους ανθρώπους δικαιώματα και ελευθερίες .

3.Η συμβολή στην πρόληψη και τον περιορισμό των παραβιάσεων. Η διασφάλιση του δικαίου, ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων και η εκπαίδευση των μελών στην ανάπτυξη επιχειρήματος.

4.Η προαγωγή διαδικασιών ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την προάσπιση αρχών συμμετοχής, αλληλεγγύης, συλλογικότητας, υπευθυνότητας.

5.Η καταπολέμηση του στίγματος των ψυχικών διαταραχών και του κοινωνικού αποκλεισμού και η διαμόρφωση νέων κοινωνικών αντιλήψεων και στάσεων.

6.Η ενίσχυση των διαδικασιών κοινοτικού προσανατολισμού της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας με έμφαση στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην Τομεοποίηση και την δικτύωση των υπηρεσιών.

7.Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχική νόσο, σε επίπεδο κατοικίας, συνθηκών εργασίας, νοσηλευτικής φροντίδας κ.ά., με επιδίωξη την εξατομίκευση.

8.Η συμβολή στην πρόληψη της εκδήλωσης διαδικασιών, που λειτουργούν ως εκλυτικοί  παράγοντες της ψυχικής νόσου και η προαγωγή της ψυχικής υγείας.

 

Το σωματείο συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Ψ.Ν.Α., τις ενδονοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές δομές, σωματεία, τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων , όλους τους φορείς που σχετίζονται με τους χρήστες , τις οικογένειές και την Ψυχοκοινωνική και επαγγελματική αποκατάστασή τους, τον «Συνήγορο του Πολίτη», και άλλους φορείς πανελλαδικά για την επίτευξη των στόχων του.

Εξυπηρετεί και παρέχει υπηρεσίες ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα στις οικογένειες.

Είναι μέλος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Διάπλους».

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου για τα Δικαιώματα των ατόμων με ψυχική νόσο Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας όπως η ομάδα εργασίας  για τις διαδικασίες της ακούσιας νοσηλείας, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Προστασίας των  Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχική Νόσο), και άλλες ομάδες εργασίας τακτικές και έκτακτες, ανάλογα με τις ανάγκες.

Ενημερώνει τους χρήστες των υπηρεσιών ενοίκους ξενώνων και οικοτροφείων, προστατευόμενων διαμερισμάτων, με κατ’ οίκον προγραμματισμένες επισκέψεις, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Πραγματοποιεί εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα , με την συμμετοχή χρηστών των υπηρεσιών ,  επαγγελματιών ψυχικής υγείας και της κοινότητας, σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Στο γραφείο, κατά καιρούς απασχολούνται χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν στην οργάνωση των εργασιών του γραφείου και συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών με την προφορική και γραπτή έκφραση των απόψεων και εμπειριών τους. 

Τα σωματείο έχει θετική στάση και ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα ή πρόσκληση, που αφορά την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Το γραφείο του σωματείου λειτουργεί καθημερινά από τις 7π.μ. έως και τις 3μ.μ., εξυπηρετώντας τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, που απευθύνονται σε αυτό. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το : 210-5388365 και η ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail): Alkionides7@yahoo.gr