Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας λειτουργεί υπό την εποπτεία και ευθύνη του Προϊσταμένου της Δνσης , που είναι υπεύθυνος για την αξιοποίηση του τεχνικού προσωπικού με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών υποδομών του Νοσοκομείου , προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαβίωση των φιλοξενουμένων ασθενών καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό του Νοσοκομείου.

Προϊστάμενος Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Βοϊδήλος Γεώργιος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Τηλ:       213 2054115
Τηλ-fax : 213 2054512
 

TMHMATA

Τμήμα Τεχνικού
Προϊστάμενος:  Φουστέρη Παρασκευή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων
                           Τηλ: 213 2054-238
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Προϊστάμενος: Μωραγιάννης Ιωάννης ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Τηλ: 213 2054162
Κατσαρογιάννης Ιωάννης ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Τηλ: 213 2054104
Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας

Σπηλιώτη Ελένη (ΔΕ Διοικητικού)

2132054114 & φαξ 2132054517.

Γαβρίλη Μαρία (ΔΕ Διοικητικού)

Τηλ 213 2054-299

Γεωπονική Υπηρεσία
Υπεύθυνος: Αντωνίου Άννα
Τηλ: 213 2054415
Απολυμαντές
Τηλ: 213 2054392