Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας λειτουργεί υπό την εποπτεία και ευθύνη του Προϊσταμένου της Δνσης , που είναι υπεύθυνος για την αξιοποίηση του τεχνικού προσωπικού με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών υποδομών του Νοσοκομείου , προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαβίωση των φιλοξενουμένων ασθενών καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό του Νοσοκομείου.

Προϊστάμενος Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Βοϊδήλος Γεώργιος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Τηλ:       213 2054115
Τηλ-fax : 213 2054512
 

TMHMATA

Τμήμα Τεχνικού
Προϊστάμενος:    Φουστέρη Παρασκευή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων
                           Τηλ: 213 2054299
                           Καραγεώργης Δημήτριος
                          
Τηλ:  2132054113
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Προϊστάμενος: Μωραγιάννης Ιωάννης ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Τηλ: 213 2054162
Κατσαρογιάννης Ιωάννης ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Τηλ: 213 2054104
Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας
Σπηλιώτη Ελένη (ΔΕ Διοικητικού)
τηλέφωνο επικοινωνίας 2132054114 & φαξ 2132054517.
Γεωπονική Υπηρεσία
Υπεύθυνος: Αντωνίου Άννα
Τηλ: 213 2054415
Απολυμαντές
Τηλ: 213 2054392