Νοσηλευτική Υπηρεσία

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Στην  Νοσηλευτική  Διεύθυνση  του  Ψ.Ν.Α

Oραμά  μας η ολιστική  αντιμετώπιση των προβλημάτων των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η πλήρης αποκατάσταση και κοινωνική τους επανένταξη.

Στόχος μας η ικανοποίηση των  χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσα από παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας Νοσηλευτική φροντίδα.

Προτεραιότητα μας αποτελεί η διεπιστημονική προσέγγιση των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η οποία προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό, αμφίδρομη επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας.

Δέσμευση μας η δια βίου εκπαίδευση του Νοσηλευτικού προσωπικού με επίκεντρο τις συνολικές ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και των θεραπευτών τους.

Καθημερινή μας προσπάθεια η ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η Νοσηλευτική  Διεύθυνση  διαρθρώνεται ως εξής:

9 Νοσηλευτικοί τομείς

Οι οποίοι εποπτεύουν τα εξής Νοσηλευτικά τμήματα:

ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 

 • ΤΕΠ
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ (Ψυχιατρικό, Παθολογικό, Χειρουργικό, Δερματολογικό Οδοντιατρικό)
 • 9 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
 • 2 ΓΗΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 • 2 ΤΜΗΜΑΤΑ  ΜΑΚΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 • 1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
 • 1  ΜΟΝΑΔΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
 • 1  ΜΟΝΑΔΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ
 • 1  ΜΟΝΑΔΑ  ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ  ΒΡΑΧΕΙΑΣ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΕΚΤΟΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 • 35 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  (ΞΕΝΩΝΕΣ: 16, ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ: 19 )
 • 51 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 • 4 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ 18 ΑΝΩ
 • 3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 • 4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
 • 5 ΞΕΝΩΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ + 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
 • 1 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
   
Διευθύντρια  Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
Δρ. Μούγια Βασιλική - Π.Ε. Νοσηλευτριών

 

Τομεάρχες  Νοσηλευτικής  Διεύθυνσης
Κοσμά Ντίνα - Τ.Ε. Νοσηλευτριών
Πάρη Ειρήνη - Τ.Ε. Νοσηλευτριών
Λίλου Μαρία - Τ.Ε. Νοσηλευτριών
Ανέστη Γεωργία - Π.Ε. Νοσηλευτριών
Καραχάλιου Ευαγγελία - Τ.Ε. Νοσηλευτριών
Τηλ. 2132054393-417-431

 

Γραμματεία Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
Παπανικολάου Γεωργία - Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού
Δαδιώτη Ευαγγελία - Τ.Ε. Μαιών
Κόρμπη Ελένη - Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού
Τηλεφωνικό κέντρο : 2132054225
Fax: 2132054143
ηλεκτρονική Διεύθυνση: secny@psyhat.gr