Διοικητική Υπηρεσία

Διοικητική Υπηρεσία

Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διευθύντριας κας Ράικου Χριστίνας  η  οποία είναι υπεύθυνη για την αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού , των διοικητικών διαδικασιών και των πόρων του Νοσοκομείου για την ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

 

Άμεσος προϊστάμενος 
Διοικητής: Θεοχάρης Αθανάσιος