Εξοπλισμός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Εξοπλισμός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ – ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.