Βιοϊατρική Τεχνολογία

Βιοϊατρική Τεχνολογία

α) ΦΟΡΗΤΟΥ MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, β) HOLTER ΡΥΘΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ), γ) ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ, δ) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ