Βιοϊατρική Τεχνολογία

Βιοϊατρική Τεχνολογία

α) ΦΟΡΗΤΟΥ MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, β) HOLTER ΡΥΘΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ), γ) ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ, δ) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ, ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ), ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.