Διαγωνισμοί

 1. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  17/05/2018
 2. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ- ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

  10/05/2018
 3. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  08/05/2018
 4. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  25/04/2018
 5. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  16/04/2018
 6. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  04/04/2018
 7. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  04/04/2018
 8. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

  20/03/2018
 9. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

  20/03/2018
 10. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  05/03/2018
Σελίδες 5 από 10