Διαγωνισμοί

 1. Διαγωνισμοί

  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΨΝΑ

  12/10/2018
 2. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΨΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018

  09/10/2018
 3. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α.

  03/10/2018
 4. Διαγωνισμοί

  Δημόσιος β΄ επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου

  14/09/2018
 5. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

  12/09/2018
 6. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  30/08/2018
 7. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΥ

  23/08/2018
 8. Διαγωνισμοί

  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΨΝΑ

  14/08/2018
 9. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΨΝΑ

  13/08/2018
 10. Διαγωνισμοί

  Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

  03/08/2018
Σελίδες 4 από 5