Διαγωνισμοί

 1. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

  18/12/2018
 2. Διαγωνισμοί

  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ DETOX

  10/12/2018
 3. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΩΝ

  03/12/2018
 4. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

  03/12/2018
 5. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α.

  30/11/2018
 6. Διαγωνισμοί

  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ME HΛEKTΡONIKO ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ XOΡΗΓΗΤΗ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘEIΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 54.039,24 € (με Φ.Π.Α.)

  20/11/2018
 7. Διαγωνισμοί

  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ DETOX

  19/11/2018
 8. Διαγωνισμοί

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός ακινήτου 450-500 τ.μ. στον Δήμο Αθηναίων και στους όμορους Δήμους αυτού, με χρονική διάρκεια μίσθωσης πέντε (5) έτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000€

  13/11/2018
 9. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 12.000,00€

  13/11/2018
 10. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΜΗΤΕΡΩΝ ΤΟΥ 18ΑΝΩ

  09/11/2018
Σελίδες 4 από 6