Διαγωνισμοί

 1. Διαγωνισμοί

  Διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός ακινήτου 450-500 τ.μ. στον Δήμο Αθηναίων και στους όμορους Δήμους αυτού, με χρονική διάρκεια μίσθωσης πέντε (5) έτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000€

  13/11/2018
 2. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 12.000,00€

  13/11/2018
 3. Διαγωνισμοί

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΜΗΤΕΡΩΝ ΤΟΥ 18ΑΝΩ

  09/11/2018
 4. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ SQL SERVER ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΠΣΥ Γ’ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2018 - 2019

  08/11/2018
 5. Διαγωνισμοί

  Δημόσιος α΄ επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου στα όρια του 1ου και 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων και στα όρια των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου - Ταύρου και Παλαιού Φαλήρου

  06/11/2018
 6. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

  22/10/2018
 7. Διαγωνισμοί

  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ME HΛEKTΡONIKO ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ XOΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΨΝΑ, Π.Π.Υ.Υ. 2015 – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2018-2019.

  18/10/2018
 8. Διαγωνισμοί

  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΨΝΑ

  12/10/2018
 9. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΨΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018

  09/10/2018
 10. Διαγωνισμοί

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α.

  03/10/2018
Σελίδες 4 από 5