Δημόσιος α΄ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου

Δημόσιος α΄ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου