Δημόσιος τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός ,για τη μίσθωση κτιρίου

Δημόσιος τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός ,για τη μίσθωση κτιρίου