Ευχαριστήριο μήνυμα της Διοίκησης του ΨΝΑ για την ανταπόκριση του προσωπικού στο σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019