Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου