Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών επιστημονικού συμβουλίου ΨΝΑ