Διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός ακινήτου 450-500 τ.μ. στον Δήμο Αθηναίων και στους όμορους Δήμους αυτού, με χρονική διάρκεια μίσθωσης πέντε (5) έτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000€

Διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός ακινήτου 450-500 τ.μ. στον Δήμο Αθηναίων και στους όμορους Δήμους αυτού, με χρονική διάρκεια μίσθωσης πέντε (5) έτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000€