ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ SQL SERVER ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΠΣΥ Γ’ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2018 - 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ SQL SERVER ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΠΣΥ Γ’ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2018 - 2019