Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τμημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη μονάδα απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ με εκπαιδευτικούς και υπεύθυνο τμημάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τμημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη μονάδα απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του ΨΝΑ με εκπαιδευτικούς και υπεύθυνο τμημάτων