Ανακοίνωση – πρόσκληση σχετικά με τη θέση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας τριετούς διάρκειας