ΔΗΜΟΣΙΟΣ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ