Δημόσιος α΄ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση τριών διαμερισμάτων

Δημόσιος α΄ επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση τριών διαμερισμάτων