Β΄ Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου

Β΄ Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου