Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Σκοπός του Νοσοκομείου μας είναι να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας & τριτοβάθμιας περίθαλψης σε θέματα που αφορούν τη Ψυχική Υγεία & τις Απεξαρτήσεις, ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής:
  • Διαθέτει 1.158 κλίνες νοσηλείας (Απρίλιος 2016) όπου το 65% αυτών στεγάζονται σε Δομές στη κοινότητα (σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής)
  • Στελεχώνεται από Ανθρώπινο Δυναμικό το οποίο ανέρχεται σε 1.321 υπαλλήλους (Δεκ-2015), καταρτισμένο σε θέματα Ψυχικής Υγείας & Απεξαρτήσεων, με τη συμβολή του οποίου παρέχονται με ανθρωπιά και υπευθυνότητα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας
  • Υποστηρίζει το μεγαλύτερο Δημόσιο Δίκτυο Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης καθώς και Απεξάρτησης με περισσότερες από 110 δομές στη κοινότητα
  • Νοσηλεύει σε καθημερινή βάση 1.080 ασθενείς περίπου, ενώ πάνω από το 60% αυτών φιλοξενούνται σε Δομές που βρίσκονται στην κοινότητα
  • Εξυπηρετεί ετησίως πάνω από 45.000 εξωτερικούς επισκέπτες στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία καθώς και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
  • Καλύπτει τις ανάγκες σε θέματα Ψυχικής Υγείας τόσο των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής όσο και της Ελληνικής Περιφέρειας καθώς το 15-18% των Εισαγωγών Ασθενών ετησίως, αφορούν άτομα που διαμένουν στην Ελληνική Περιφέρεια
Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε. Το ΨΝΑ παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε Νοσηλευτικό & Ιατρικό προσωπικό κάθε μέρα ανασυγκροτείται και βελτιώνει τις υπηρεσίες του στη Δημόσια Ψυχική Υγεία.
                                                                                                                   
                                                                                                                      Ο Διοικητής
                                                                                                                ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ                             
 
 
ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους για την άψογη συνεργασία μας αυτούς τους 7 μήνες. Στο διάστημα αυτό αλλάξαμε σελίδα στην εικόνα του Νοσοκομείου. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια της ανασυγκρότησης του Ψ.Ν.Α. και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.  Στην κατεύθυνση αυτή το Νοσοκομείο μας  βασικός πυλώνας της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας πρέπει να συνεχίσει χωρίς παρεκκλίσεις.
ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ τον αγώνα και τις προσπάθειες μας για την ολοκλήρωση των στόχων μας.      
                                                   
                                                  Ο Διοικητής
 
                                               ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ