Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Σκοπός του Νοσοκομείου μας είναι να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας & τριτοβάθμιας περίθαλψης σε θέματα που αφορούν τη Ψυχική Υγεία & τις Απεξαρτήσεις, ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής:
 • Διαθέτει 1.158 κλίνες νοσηλείας (Απρίλιος 2016) όπου το 65% αυτών στεγάζονται σε Δομές στη κοινότητα (σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής)
 • Στελεχώνεται από Ανθρώπινο Δυναμικό το οποίο ανέρχεται σε 1.321 υπαλλήλους (Δεκ-2015), καταρτισμένο σε θέματα Ψυχικής Υγείας & Απεξαρτήσεων, με τη συμβολή του οποίου παρέχονται με ανθρωπιά και υπευθυνότητα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας
 • Υποστηρίζει το μεγαλύτερο Δημόσιο Δίκτυο Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης καθώς και Απεξάρτησης με περισσότερες από 110 δομές στη κοινότητα
 • Νοσηλεύει σε καθημερινή βάση 1.080 ασθενείς περίπου, ενώ πάνω από το 60% αυτών φιλοξενούνται σε Δομές που βρίσκονται στην κοινότητα
 • Εξυπηρετεί ετησίως πάνω από 45.000 εξωτερικούς επισκέπτες στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία καθώς και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
 • Καλύπτει τις ανάγκες σε θέματα Ψυχικής Υγείας τόσο των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής όσο και της Ελληνικής Περιφέρειας καθώς το 15-18% των Εισαγωγών Ασθενών ετησίως, αφορούν άτομα που διαμένουν στην Ελληνική Περιφέρεια
Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε. Το ΨΝΑ παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε Νοσηλευτικό & Ιατρικό προσωπικό κάθε μέρα ανασυγκροτείται και βελτιώνει τις υπηρεσίες του στη Δημόσια Ψυχική Υγεία.
                                                                                                                   
                                                                                                                      Ο Διοικητής
                                                                                                                ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ                             
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ΣΤΙΣ  03/06/2016 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 
 
                                                                                                Χαϊδάρι, 03/06/2016
                         
                                                                        
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Σχετικά με ανακοινώσεις και δηλώσεις τελευταία που αναφέρονται στο Ψ.Ν.Α. θέλουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:
 
 Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα σωστής λειτουργίας και ταυτόχρονα ο βασικός πυλώνας της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας της χώρας, καθώς μεταξύ άλλων:
 • Διαθέτει 1.159 ανεπτυγμένες κλίνες νοσηλείας / φιλοξενίας
 • Υποστηρίζει το μεγαλύτερο Δημόσιο Δίκτυο Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης καθώς και Απεξάρτησης, με περισσότερες από 110 Δομές ενταγμένες στη κοινότητα
 • Νοσηλεύει σε καθημερινή βάση 1.050-1.080 ασθενείς περίπου, ενώ πάνω από το 60% αυτών φιλοξενούνται σε Δομές που βρίσκονται στην κοινότητα
 • Εξυπηρετεί ετησίως περισσότερες από: 45.000 εξωτερικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία καθώς και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 25.000 ραντεβού & επισκέψεις στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας καθώς και 95.000 συνεδρίες & εξετάσεις στις Μονάδες Απεξάρτησης
 • Καλύπτει τις ανάγκες σε θέματα Ψυχικής Υγείας τόσο των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής όσο και της Περιφέρειας, καθώς το 15-18% των Εισαγωγών Ασθενών ετησίως, αφορούν άτομα που διαμένουν στη Περιφέρεια
 • Αντιμετωπίζει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς το 2015 καταγράφηκαν οι περισσότερες Εισαγωγές ασθενών από το 1999, καθώς και οι περισσότερες Ακούσιες Εισαγωγές τουλάχιστον τα τελευταία 20 έτη
Και όλα αυτά χάρη κυρίως στο Ανθρώπινο Δυναμικό του, το οποίο παρά το γεγονός ότι μειώθηκε πάνω από 25% (σε σχέση με το έτος 2011) συνεχίζει να παρέχει με ανθρωπιά και υπευθυνότητα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής όχι μόνο δεν αποκρύπτει στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του, αλλά αντιθέτως αποτελεί υπόδειγμα Νοσοκομείου, ίσως και το μοναδικό,  όπου επεξεργάζεται & αναρτά στην ιστοσελίδα του, συνεχώς, επικαιροποιημένα και με διαγραμματική απεικόνιση, συγκριτικά στοιχεία νοσηλευτικών & οικονομικών δεικτών, προκειμένου να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 
Τέτοιας μορφής λοιπόν επικαιροποιημένα στοιχεία θα θέσουμε σαν απάντηση στα διάφορα  κακόβουλα και ψευδή δημοσιεύματα.  Σας γνωστοποιούμε ότι :
 1. Όσον αφορά το τόσο ευαίσθητο θέμα των θανάτων ασθενών ότι κατά το τρέχον έτος (από 1/1/2016 και μέχρι την 31/05/2016 – 10 θάνατοι) οι θάνατοι ασθενών παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό 52% σε σχέση με το 2015 (από 1/1/2015 έως 31/5/2015 – 21 θάνατοι) και 33% σε σχέση με το 2014 (από 1/1/2014 έως 31/05/2014 – 15 θάνατοι)
 
 1. Σχετικά με την αύξηση της Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας (και εφόσον αυτή αφορά τα Ψυχιατρικά Τμήματα Εισαγωγών) κατά το τρέχον έτος (και μέχρι την 31/05/2016) η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ανέρχεται σε 28 ημέρες και εμφανίζεται μειωμένη κατά ποσοστό 2% σε σχέση με το 2015 και 1,5% σε σχέση με το έτος 2014 (για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα).
 
 1. Η φαρμακευτική δαπάνη του Νοσοκομείου μας δεν αυξήθηκε το έτος 2015, το αντίθετο μάλιστα, μειώθηκε τόσο σε επίπεδο Αγορών όσο και Αναλώσεων σε ποσοστό περίπου 4,6% σε σχέση με το 2014 & 60% σε σχέση με το 2010. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα παραπλανητικά δημοσιεύματα  για αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά ποσοστό 8,52% (δηλαδή συνολικού ποσού 20.990,12€) αφορούν  μόνο το κόστος ανάλωσης φαρμάκων των Ψυχιατρικών Τμημάτων Εισαγωγών (που αποτελούν το 13,6% της συνολικής ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης ανάλωσης) δίχως όμως να λαμβάνετε υπόψη το σύνολο των δομών νοσηλείας, φιλοξενίας & εξυπηρέτησης ασθενών του Νοσοκομείου.
Κατά το Α΄ Τετράμηνο του τρέχοντος έτους, η δαπάνη Αγοράς φαρμάκων του Ψ.Ν.Α είναι μειωμένη κατά ποσοστό 21,6% σε σχέση με το 2015 & 52% σε σχέση με το 2014, ενώ η δαπάνη Ανάλωσης φαρμάκων είναι μειωμένη κατά ποσοστό 17,7% σε σχέση με το 2015 & 30,7% σε σχέση με το 2014 (για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα).
 
Το Ψ.Ν.Α πέρασε μια περίοδο δυσλειτουργίας, πλήρους απαξίωσης των εργαζομένων  και αβεβαιότητας που οφείλονταν στις ενέργειες της προηγούμενης Διοίκησής του κου Θεοδωράκη όπου μοναδικό σκοπό είχε τον βίαιο και δίχως προγραμματισμό κλείσιμο του ΨΝΑ. Μετά από την αποπομπή του κου Θεοδωράκη στις 12/06/2015 από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το Ψ.Ν.Α. προσπαθεί όχι μόνο να ανασυγκροτηθεί αλλά και να  βελτιώσει καθημερινά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και να καλύψει της διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες  της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας.
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το τρέχον έτος και μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης του Νοσοκομείου τόσο με τη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε όσο και με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής:
 
 • Είναι το πρώτο Νοσοκομείο της 2ης Υ.Πε που υλοποιεί το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής
 • Προέβη σε επαναδιαπραγμάτευση των καταβαλλομένων μισθωμάτων ακινήτων, όπου έχοντας ολοκληρώσει τα 2/3 της σχετικής διαδικασίας, έχει ήδη επιτύχει σε ετήσια βάση, εξοικονόμηση ποσού 429.134,76€
 • Προχώρησε σε προκήρυξη σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαρισμού του, δίχως την μεσολάβηση εργολαβικών εταιρειών.
 • Με την βοήθεια και την συνεργασία όλων των Διοικητικών υπηρεσιών προχώρησε στην Τροποποίηση - Αναμόρφωση Οργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής καταγράφοντας όλα τα τμήματα & τις υπηρεσίες του.
Καθημερινά βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους ψυχικά πάσχοντες με βασικό & μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση του ασθενή.
Δυστυχώς ΄΄οι φίλοι΄΄ των ασθενών ενδιαφέρονται μόνο για την  μείωση του οικονομικού  κόστους  & τους θανάτους ασθενών.  Μετά από (1) ένα χρόνο εργασιακής ειρήνης και ποιοτικής καθημερινής ανασυγκρότησης του Νοσοκομείου μας σε όλα τα επίπεδα,  υπάρχει σαφής βελτίωση των υπηρεσιών στους ψυχικά πάσχοντες. Παρά τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα Νοσηλευτικού, η δύναμη ψυχής ΟΛΩΝ των εργαζομένων ξεπερνάει τις καθημερινές δυσκολίες. Τα δάκρυα λύπης ΄΄λιγοστών΄΄  ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ και ανήκουν στους εχθρούς της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας.  
Η ανασυγκρότηση του Ψ.Ν.Α. συνεχίζεται.
 
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
 
 
                                                                                                Με εκτίμηση,
 
 
                                                                                                 Ο Διοικητής
                                                                                                          α/α                     
                                                                                            ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ