Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Σκοπός του Νοσοκομείου μας είναι να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας & τριτοβάθμιας περίθαλψης σε θέματα που αφορούν τη Ψυχική Υγεία & τις Απεξαρτήσεις, ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής:
  • Διαθέτει 1.158 κλίνες νοσηλείας (Απρίλιος 2016) όπου το 65% αυτών στεγάζονται σε Δομές στη κοινότητα (σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής)
  • Στελεχώνεται από Ανθρώπινο Δυναμικό το οποίο ανέρχεται σε 1.321 υπαλλήλους (Δεκ-2015), καταρτισμένο σε θέματα Ψυχικής Υγείας & Απεξαρτήσεων, με τη συμβολή του οποίου παρέχονται με ανθρωπιά και υπευθυνότητα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας
  • Υποστηρίζει το μεγαλύτερο Δημόσιο Δίκτυο Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης καθώς και Απεξάρτησης με περισσότερες από 110 δομές στη κοινότητα
  • Νοσηλεύει σε καθημερινή βάση 1.080 ασθενείς περίπου, ενώ πάνω από το 60% αυτών φιλοξενούνται σε Δομές που βρίσκονται στην κοινότητα
  • Εξυπηρετεί ετησίως πάνω από 45.000 εξωτερικούς επισκέπτες στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία καθώς και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
  • Καλύπτει τις ανάγκες σε θέματα Ψυχικής Υγείας τόσο των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής όσο και της Ελληνικής Περιφέρειας καθώς το 15-18% των Εισαγωγών Ασθενών ετησίως, αφορούν άτομα που διαμένουν στην Ελληνική Περιφέρεια
Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε. Το ΨΝΑ παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε Νοσηλευτικό & Ιατρικό προσωπικό κάθε μέρα ανασυγκροτείται και βελτιώνει τις υπηρεσίες του στη Δημόσια Ψυχική Υγεία.
                                                                                                                   
                                                                                                                      Ο Διοικητής
                                                                                                                ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ